ADR

Každý, kdo přepravuje nebezpečný náklad, je povinen řídit se Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Tato dohoda upravuje jakým způsobem je možné nebezpečný náklad přepravovat a rozděluje nebezpečné věci do jednotlivých tříd nebezpečnosti.

  1. zajistíme služby poradce ADR
  2. vypracování ročních zpráv
  3. proškolení Vašich zaměstnanců
  4. vybavení a označení vozidel
  5. provedení fyzických kontrol u Vašich dopravců apod.

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.