Biologický dozor

V podmínkách realizace některých stavebních záměrů může být uložena stavebníkovi povinnost zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů, ev. může řešit některé další problémy, které se během stavby ve vztahu k ochraně přírody vyskytnou.

  1. Zajistíme pro Vás výkon biologického dozoru odborně způsobilou osobou.
  2. Biologické hodnocení podle zák. č. 114/1992 Sb. zpracované autorizovanou osobou.

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.