EIA - Posuzování vlivu na ŽP

U nových záměrů nebo rozšiřování stávajících činností (výrob) je nutné záměr posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP dokážeme dotčeným subjektům zajistit:

  1. zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA
  2. zastupování klienta při jednání s úřady a orgány činnými v procesu EIA
  3. seznamování veřejnosti se záměrem a jeho případnými vlivy na životní prostředí
  4. zajišťování a provádění procedury zjišťovacího řízení
  5. zajištění zpracovávání dílčích hodnocení a analýz vyžadovaných jako součásti dokumentací EIA (např. hlukové a rozptylové studie, hodnocení rizik, apod.)

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.