Ekologické poradenství

  1. provedení auditu společnosti a uvedení do souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí
  2. zpracování provozních řádů a nezbytných dokumentací v oblasti životního prostředí
  3. zastupování objednatele při kontrolách orgánu státní správy
  4. provádění pravidelných školení Vašich zaměstnanců v oblasti životního prostředí
  5. provádění kontrolních prohlídek v provozu objednatele

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.