Geologické a hydrogeologické práce

V rámci geologického a hydrogeologického poradenství poskytujeme naším klientům konzultační služby a zpracováváme posudky, vyjádření a expertní hodnocení lokality.

  1. provádíme hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů
  2. realizace širokého spektra odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací souvisejících s průzkumy, řešením a likvidací starých ekologických zátěží
  3. komplexní průzkumy pro stavební účely s přípravou stavebně investičních záměrů včetně dokumentace EIA
  4. hydrogeologické průzkumy a monitorování kvality podzemních, povrchových, odpadních a pitných vod, hydrogeologické posudky, hydrodynamické zkoušky
  5. zpracováváme rešerše geologických a hydrogeologických poměrů pozemků určených k výstavbě či expertní vyjádření k projektové dokumentaci, oponentní a supervizní posudky zpráv a další.

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.